Finančná olympiáda
Finančno-vedomostná súťaž pre stredoškolákov
Vyhodnotenie súťaže
23.06.2020 bol finálovým kolom ukončený 8. ročník súťaže.
1.miesto
Paulína Tomagová, Bilingválne gymnázium, Komenského 215, Sučany
2.miesto
Daniel Baňár, Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky
3.miesto
Veronika Cicáková, Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa


Ak si nepostúpil, nezúfaj a nezabudni sa prihlásiť do ďalšieho ročníka súťaže!

iPad PRO pre výhercu
+1 000 eur pre učiteľa
+1 000 eur pre školu
iPad MINI pre výhercu
+750 eur pre učiteľa
+750 eur pre školu
iPad pre výhercu
+500 eur pre učiteľa
+500 eur pre školu