I. kolo
zostávajúci čas:
1. Môže byť poistník zároveň aj poisteným?
Otázka: 1/20
2. Oprávnená osoba v životnom poistení je:
Otázka: 2/20
3. Princípom kapitálového životného poistenia je:
Otázka: 3/20
4. Poistné je:
Otázka: 4/20
5. Ak budeš dôchodkovo poistený v II. pilieri, dôchodok ti bude vyplácať:
Otázka: 5/20
6. Druhý dôchodkový pilier je:
Otázka: 6/20
7. Môžem prestúpiť do inej DSS?
Otázka: 7/20
8. Dá sa predpokladať, že:
Otázka: 8/20
9. Ak by si si chcel uložiť peniaze s čo najvyššou likviditou, ktorú investíciu by si si mal vybrať?
Otázka: 9/20
10. Do sústavy cenných papierov nepatria:
Otázka: 10/20
11. Čo tvorí takzvaný investičný trojuholník?
Otázka: 11/20
12. Diverzifikácia pri investovaní znamená:
Otázka: 12/20
13. Veľmi dôležitým parametrom pri žiadosti o úver, na základe ktorého si banka overuje, či budeme schopní úver splácať a či vôbec úver schváli, sa nazýva:
Otázka: 13/20
14. Do akej výšky si môže klient uplatniť nárok na daňový bonus?
Otázka: 14/20
15. Čo je to fixácia?
Otázka: 15/20
16. Sporiaci účet je:
Otázka: 16/20
17. Mzda, ktorá zahŕňa všetky odvody zamenstnávateľa aj zamestnanca, sa nazýva:
Otázka: 17/20
18. Aký je rozdiel medzi nominálnou a reálnou mzdou?
Otázka: 18/20
19. Nehnuteľnosti sú:
Otázka: 19/20
20. Ak vec patrí dvom alebo viacerým vlastníkom, ide o:
Otázka: 20/20