I. kolo
zostávajúci čas:
1. Poistných zmlúv životného poistenia je možné mať:
Otázka: 1/20
2. Môže byť poistník zároveň aj poisteným?
Otázka: 2/20
3. Povinné zmluvné poistenie je:
Otázka: 3/20
4. Princípom kapitálového životného poistenia je:
Otázka: 4/20
5. Čo sa stane v prípade, ak DSS ohlási bankrot?
Otázka: 5/20
6. Ak budeš dôchodkovo poistený v I. pilieri, dôchodok ti bude vyplácať:
Otázka: 6/20
7. Je možné znížiť základ dane o príspevky do III. piliera?
Otázka: 7/20
8. Je možné dôchodkové úspory z II. piliera dediť?
Otázka: 8/20
9. Aká je výška minimálneho garantovaného výnosu z investovania do akcií?
Otázka: 9/20
10. Finančné nástroje peňažného trhu sú:
Otázka: 10/20
11. Čo tvorí takzvaný investičný trojuholník?
Otázka: 11/20
12. Aký je rozdiel medzi p. a. a p. m.?
Otázka: 12/20
13. Čo je to fixácia?
Otázka: 13/20
14. Sporiaci účet je:
Otázka: 14/20
15. Na aký benefit majú nárok mladí klienti do 35 rokov pri „hypotekárnom“ úvere?
Otázka: 15/20
16. Do akej výšky si môže klient uplatniť nárok na daňový bonus?
Otázka: 16/20
17. Sú osobné údaje klienta, ktorý už zrušil účet v banke, predmetom ochrany osobných údajov?
Otázka: 17/20
18. Aký je rozdiel medzi nominálnou a reálnou mzdou?
Otázka: 18/20
19. Trojpercentná inflácia znamená:
Otázka: 19/20
20. Čo je finančný plán?
Otázka: 20/20