I. kolo súťaže
zostávajúci čas:
otázka: 1/20
1. Provízia je:
otázka: 2/20
2. Čo je BIC?
otázka: 3/20
3. Spotrebiteľ je ten, ktorého rozpočet je:
otázka: 4/20
4. Daňový bonus na hypotéku pre mladých je:
otázka: 5/20
5. Mzda pred zdanením a odpočítaním povinných odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne sa nazýva:
otázka: 6/20
6. Ktoré z tvrdení o III. pilieri nie je pravdivé?
otázka: 7/20
7. Kasko je:
otázka: 8/20
8. Ak máš uzatvorené poistenie majetku i zodpovednosti za škodu a vytopíš suseda, ktorý má svoj majetok poistený, kto bude hradiť vzniknutú škodu?
otázka: 9/20
9. Nárok na získanie predčasného starobného dôchodku má poistenec, ktorý:
otázka: 10/20
10. Bezplatný prestup z fondu do fondu v rámci dôchodkovej správcovskej spoločnosti, kde si sporíš:
otázka: 11/20
11. Reálna úroková miera =
otázka: 12/20
12. Fixná úroková sadzba na úvere je:
otázka: 13/20
13. Ktorý ukazovateľ hovorí o celkových nákladoch na úver?
otázka: 14/20
14. Ak si na účet vložíš 1 000 € na jeden rok pri úrokovej sadzbe 2,5% p. a., akú sumu budeš mať pred zdanením pripísanú na účte?
otázka: 15/20
15. Aký budeš mať reálny výnos, ak si na účet vložíš 1 000 € na jeden rok pri úrokovej sadzbe 2,5% p. a. a miera inflácie bude predstavovať 3% p. a.?
otázka: 16/20
16. Ako sú chránené peniaze vo fondoch?
otázka: 17/20
17. Peňažné fondy:
otázka: 18/20
18. Ktoré z uvedených produktov sú určené na dlhodobejšie zhodnocovanie peňazí?
otázka: 19/20
19. Investičný horizont:
otázka: 20/20
20. Býčí trh je špecifický tým, že pri ňom dochádza: