II. kolo súťaže

Test obsahuje 16 testových otázok a 4 slovné úlohy.
Na ich vypracovanie máš k dispozícii čas 40 minút.
Po uplynutí limitu sa test automaticky zablokuje.

Pri vypracovaní testu môžeš použiť akékoľvek
dostupné pomôcky. Priprav si najmä pero a papier,
kalkulačku, prípadne program Excel alebo Numbers.

Správna je vždy iba jedna odpoveď.

V slovných úlohách použi metódu, ktorá sa používa
v bankovníctve pri finančnej matematike, pri ktorej
platí, že každý mesiac má 30 dní a rok 360 dní.

Ak si pripravený, stlač štart.

Štart
MacBook pre výhercu + 2 000 eur pre školu
iPad mini pre výhercu + 1 000 eur pre školu
iPod pre výhercu
+ 500 eur pre školu
Každý účastník finále si odnesie upomienkový balíček.