Vyhodnotenie súťaže

28. 4. 2017 bol finálovým kolom ukončený
5. ročník súťaže Finančná olympiáda.

1.miesto
Lucia Duffalová
Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa

2.miesto
Radka Farkašová
Gymnázium, M.R. Štefánika 16, Nové Zámky

3.miesto
Patrik Cicák
Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa

Ďakujeme všetkým zúčastneným a výhercom gratulujeme!


MacBook pre výhercu + 2 000 eur pre školu
iPad mini pre výhercu + 1 000 eur pre školu
iPod pre výhercu
+ 500 eur pre školu
Každý účastník finále si odnesie upomienkový balíček.