Finančná olympiáda

Finančno-vedomostná súťaž pre stredné školy.

Súťaž je jednou z aktivít Nadácie PARTNERS, ktoré realizuje
pod hlavičkou edukatívneho projektu Deň finančnej gramotnosti.
Pre stredoškolákov realizuje zdarma priamo na ich školách
i vzdelávací cyklus Finančná akadémia.

Finančná olympiáda ponúka stredoškolákom možnosť otestovať a
porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať
atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu.

Kto sa môže do súťaže zapojiť?
Každý študent strednej školy a príslušného ročníka 8-ročného
gymnázia na území SR.

Kto bude zaradený do súťaže?
Študent, ktorý vyplnení registračný formulár po ukončení I. kola
online testu na web stránke www.financnaolympiada.sk, bude
automaticky i so školou, ktorú navštevuje, zaradený do súťaže.

Harmonogram súťaže
V prvých dvoch kolách, ktoré prebehnú formou online testu, môžu
študenti používať akékoľvek dostupné pomôcky. V III. kole, ktoré je
organizované prezenčnou formou, sa študent musí spoľahnúť
iba na svoje finančné vedomosti.

Bližšie informácie nájdete tu.


MacBook pre výhercu + 2 000 eur pre školu
iPad mini pre výhercu + 1 000 eur pre školu
iPod pre výhercu
+ 500 eur pre školu
Každý účastník finále si odnesie upomienkový balíček.