I. kolo súťaže

Test obsahuje 20 otázok. Na ich vypracovanie
máš k dispozícii čas 40 minút. Po uplynutí
limitu sa test automaticky zablokuje.

Pri vypracovaní testu môžeš použiť akékoľvek
dostupné pomôcky. Priprav si najmä pero a papier,
kalkulačku, prípadne program Excel alebo Numbers.

Správna je vždy iba jedna odpoveď.

Ak si pripravený, stlač štart.

ŠTART
MacBook pre výhercu + 2 000 eur pre školu
iPad mini pre výhercu + 1 000 eur pre školu
iPod pre výhercu
+ 500 eur pre školu
Každý účastník finále si odnesie upomienkový balíček.